Informacje dla czytelnikow O książce

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat pożądanych umiejętności akademickich, rozumianych jako umiejętności ułatwiające studiowanie.

Poradnik "Jak skutecznie studiować?" to synteza i podsumowanie najlepszych pomysłów i metod, których stosowanie pozwala efektywnie studiować (zdawać egzaminy, napisać i obronić pracę dyplomową, itp) i uzyskać dyplom w specjalności dopasowanej do własnych możliwości i predyspozycji oraz wymagań i uregulowań rynku pracy.

Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów I roku, może być także użyteczny dla maturzystów, studentów starszych lat studiów, dyplomantów, doktorantów oraz wszystkich osób, które w swej pracy zawodowej i życiu prywatnym chcą bardziej efektywnie przyswajać wiedzę i wykorzystywać ją.

Zawartość podręcznika:

 •  Podstawowe informacje o środowisku akademickim dotyczące zadań uczelni, rodzajów uczelni, organizacji uczelni, pracowników uczelni, studiowania, rodzajów studiów, organizacji i przebiegu studiów, itp.
 • Kształtowanie podstawowych umiejętności akademickich: koncentracji uwagi, efektywnego notowania, skutecznego zapamiętywania, szybkiego czytania oraz efektywnego zarządzania własnym czasem.
 • Wskazówki jak przygotowywać się i zdawać poszczególne rodzaje egzaminów: ustne, testowe i pisemne.
 • Podstawowe zasady planowania, wykonywania i prezentowania pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej oraz zasady planowania i prowadzenia prezentacji wyników pracy naukowej.

Istotnym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są opisy programów uczących szybkiego czytania i skutecznego zapamiętywania, sporządzania notatek nielinearnych oraz wspomagających zarządzanie czasem i ochronę oryginalności tekstów.

Podano też zagadnienia poruszane w ramach elektronicznego kursu nt. sposobów radzenia sobie ze stresem.

Integralną częścią podręcznika jest niniejsza witryna internetowa. Składa się ona z dwóch części:

 • INFORMACJE O KSIĄŻCE - część adresowana jest do osób zainteresowanych zawartością podręcznika.
 • INFORMACJE DLA CZYTELNIKÓW - część przeznaczona dla posiadaczy podręcznika, dostępna jest po rejestracji z wykorzystaniem unikalnego kodu dostępu umieszczonego pod zdrapką na okładce podręcznika.

W każdej z tych części występuje kilka działów, dostępnych po wybraniu wyświetlanych zakładek.

Aktualnie wyświetlane są zakładki części pierwszej umożliwiające zapoznanie się m.in. z fragmentami podręcznika: przedmową, spisem treści i erratą.

Druga część witryny składa się z sześciu działów. Pierwsze cztery z nich to dodatkowe źródła wiedzy w postaci:

 • Uzupełnienia - podawane są tu rozszerzenia treści podręcznika,
 • Errata - podawane są tu korekty treści podręcznika,
 • Test nr 1 – umożliwia sprawdzania wiedzy w oparciu o kilkadziesiąt pytań jedno- i wielokrotnego wyboru,
 • Test nr 2 – umożliwia sprawdzania wiedzy w oparciu o charakterystyki kilku tematów pisanych z wykorzystaniem zamieszczonych słów kluczowych.

W ostatnio opracowanym portalu udostępniono zestaw narzędzi umożliwiających indywidualne sprawdzanie stopnia opanowania informacji zamieszczonych w podręczniku. Narzędzia te to: krzyżówka, nowe wersje testu 1 i testu 2, zadania z lukami oraz nowe wersje zadań opisowych.

Kolejne trzy działy drugiej części witryny to:

 • Ankieta - umożliwia ocenianie podręcznika oraz zgłaszanie propozycji zmian i modyfikacji,
 • Propozycje erraty – umożliwi Czytelnikom zgłaszanie zauważonych błędów i nieścisłości w tekście i rysunkach
 • Zmiana danych - zmiana loginu i adresu e-mailowego.

Czytelnicy podręcznika, którzy wypełnią ankiety lub / oraz zgłoszą erratę będą brać udział w okresowych losowaniach drobnych upominków. Będą także informowani e-mailem o publikowanych w portalu uzupełnieniach i erratach.

W podręczniku i portalu zamieszczono także szereg aforyzmów oraz kilkanaście dowcipów i rysunków traktujących problematykę umiejętności akademickich z przymrużeniem oka.

Ujęty w podręczniku materiał wraz z uzupełniającą witryną internetową stanowią spójny komplet, umożliwiający bardziej efektywnie przyswajać wiedzę i wykorzystywać ją zarówno w obszarze celów zawodowych, jak i osobistych.

Opracowana witryna powoduje, że podręcznik stanie się "żywy" i będzie "doroślał". Podręcznik wraz z internetowym uzupełnieniem stanowi połączenie książki tradycyjnej, książki elektronicznej i elementów e-learningu. Należy podkreślić, że jest to rozwiązanie rzadko spotykane przy wydawnictwach książkowych.

Jestem przekonany, że podnosi ono w istotnym stopniu walory podręcznika.